4.500 signatures per poder presentar-nos a les eleccions a Barcelona

  • La llei (LOREG art. 169.3) ens obliga als partits sense representació a recollir 4.500 signatures a la província de Barcelona per poder presentar-nos a les eleccions
  • El 18 de gener esborrarem totes les dades (quan sigui definitiva l'aprovació de la nostra candidatura)
  • No et vincula políticament a res (ni suposa votar, ni afiliar-se, ni el teu nom es publica enlloc)
  • La llei (LOREG art. 169.3) només permet signar a una candidatura (recorda que els partits amb representació no necessiten recollir avals)

La teva signatura és un acte de "solidaritat democràtica"

  • DD barra MM barra AAAA
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.