Posicionament Eleccions catalanes #PerUnMonMesJust

Des de lluny les veus del independentisme català s’han fet sentir arreu del territori. Cosa que tenia cert sentit en un món en el què l’Estat-Nació era el únic que tenia pes polític i de decisió, deixant a les nacions sense estat en un segon pla. Això, però, en la segona dècada del segle XXI, ja no té gaire sentit. Les estructures supraestat són les que prenen les decisions importants i és el mercat (el poder econòmic) el que governa el món i les nacions, i aquest, no sap de fronteres. Per tant, ens hem de centrar en aquestes estructures superiors per promoure els canvis necessaris per tal de millorar el benestar dels ciutadans.

Va ser arrel de la resolució del Tribunal Constitucional al recurs d’inconstitucionalitat que va presentar el PP de la reforma de l’Estatut que, bona part de la societat catalana va alçar la veu en una manifestació a Barcelona el 10 de juliol del 2010, a la que van assistir més d’un milió de persones, demanant la independència de les estructures polítiques de l’Estat Espanyol[1],[2]. Aquest crit va ser recollit pels partits polítics pro-independència i es va iniciar el Procés. Però les pugnes per liderar-ho i els constants desacords han portat a una important fragmentació de la política independentista. Si no són capaços de posar-se d’acord en això, com poden governar un país independent?

La senyora Chacón de PDECat, el passat dia 2 de gener, respecte a la proposta del senyor Aragonés de ERC de formar un pacte de govern, deia: «Lo único que nos une, con algunos, es que somos independentistas, y con todos que defendemos el derecho a decidir, pero hay diferencias insalvables en cuanto a modelos de país» [3]. No estic tant segura, crec que s’assemblen més del que creuen i aquest és el problema. El que han demostrat els darrers anys és una mateixa tendència a l’austeritat econòmica, que recau sempre en les mateixes classes socials, i una deriva a la privatització i externalització a empreses privades de tots els serveis públics. El problema el tenen en que tots es volen posar la medalla com a líders del Procés!

I en tot això apareix una pandèmia mundial, la gestió de la qual treu a la llum les misèries dels sistemes públics, tant castigats per les múltiples retallades realitzades durant la crisi econòmica.

En aquest ambient de crispació arriba la convocatòria d’unes eleccions a la Generalitat. En un moment epidemiològic absolutament desaconsellat, en plena baixada de la tercera onada (recordem que a Catalunya la segona es va viure a l’estiu) que ja iniciava una nova remuntada cap a la quarta què s’ha vist agreujada pels Nadals.

I amb aquesta situació entra un nou jugador a la partida, la Junta Electoral Central (JEC). Sí, la JEC per que, tot i la lluita per la independència, els partits polítics catalans han estat incapaços d’aprovar una llei electoral pròpia, l’única Comunitat Autònoma de l’Estat que no la té. Deixo al lector la qualificació d’aquesta paradoxa. Doncs, la JEC, en una interpretació estricta de la Llei Electoral, decideix que més de 10 partits sense representació parlamentària han de recollir avals de forma física, presencialment, per poder presentar les seves candidatures. Això representa milers de persones signant al carrer donant el suport als diferents partits. Quin grau de responsabilitat no tindrà aquesta acció en l’augment tant espectacular en el número de contagis després de les festes nadalenques?

L’entrada en escena del PSC ha estat digna de menció. Primer realitzant un acte de campanya amb la presentació del senyor Illa com a presidenciable en període no electoral i després, oposant-se a l’aplaçament de les eleccions. Així, Miquel Iceta criticava la decisió de suspensió de les eleccions, el passat dia 15 de gener en roda de premsa, dubtant que la decisió es prengués per criteris epidemiològics [4]. I per quina raó creu vostè que s’aplacen? Serà que són vostès els que tenen motius ocults? Potser és que presentar al Ministre de Sanitat com a candidat a la presidència en plena pandèmia mundial no és el més adequat? Pot ser és que com ja han ensenyat les cartes del seu joc, no volen perdre l’avantatge que aquesta jugada els podia donar?

Tot plegat produeix una fragmentació de la societat com mai s’havia donat en el recent període democràtic, que es reflexa en un augment de les candidatures presentades, no per l’arribada de nous partits, cosa que celebrem i és signe de salut per a la democràcia, sinó per l’escissió constant de partits tradicionals què, tot i ser legítima, reflexa la fragmentació de la que parlem. Així, tenim 22 candidatures a la demarcació de Tarragona, 19 candidatures a Lleida, 21 a Barcelona i 21, també, a la demarcació de Girona. [5]

I ja el darrer capítol, fins al moment, d’aquest culebrón, ho ha protagonitzat tres partits extraparlamentaris i un particular[6]. La Lliga Democràtica, Izquierda en Positivo, Impulso Ciudadano i la diputada Bea Silva van presentar diferents recursos contra el aplaçament de les eleccions. Amb diferents argumentacions, tots ells alegen a la situació de inoperància política, ja que, a Catalunya, no tenim President i el Govern en funcions, com comentàvem, es troba fragmentat. Arrel d’aquests recursos el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre cautelarment el decret que aplaçava les eleccions al 30 de maig. S’ha donat fins el dia 8 de febrer per decidir si la suspensió la fa ferma, tot i que ha traslladat el pes de la decisió al senyor Illa, ja que suspendrien la votació si hi ha un augment de les restriccions de mobilitat degut a la pandèmia[7]. Per tant continua el calendari previst per celebrar les eleccions catalanes el 14 de febrer.

Només una menció breu a la situació d’incertesa que s’ha creat. La senyora Barrio de la Lliga Democràtica, en una entrevista per El Mundo, va dir: “nuestra principal obligación es garantizar la democracia en este momento desde fuera de las instituciones” [8]  per justificar el seu recurs. Tot i que no podem no estar d’acord amb la democràcia, ens estem oblidant del context d’alerta sanitària que vivim. I jo em pregunto, la necessitat de celebrar unes eleccions està per sobre de la vida de la ciutadania? És més democràtic mantenir el procés electoral o garantir el dret a vot sense arriscar la salut? Quines implicacions per l’evolució de la pandèmia tindrà la campanya electoral? La població podrà anar a votar lliurement amb totes les garanties que no es coarta la seva llibertat de vot i el seu dret a la salut? Quantes vides arrisquem mantenint les eleccions el 14F?

La població demanda canvis, existeix una desafecció cap a la classe política per la corrupció, pels partidismes, pels enganys i promeses incomplides. L’objectiu de la Independència ha descuidat el dia a dia de la població, les seves necessitats i la ciutadania pateix les conseqüències. Ens fa falta noves formes de fer política, transparents, humils, amb capacitat de diàleg i negociació reals, que posin el focus en les persones i no en els mercats, amb esperit de servei públic. Així, Per un Món Més Just arriba a aquestes eleccions per equilibrar la balança de la política catalana. Confiem que imperi el sentit comú i finalment les eleccions es posposin, i que Catalunya pugui recuperar el diàleg, la compressió i el seny perduts.

Lourdes Franco, candidata a Presidenta de la Generalitat pel partit Per Un Món Més Just.

 

Posicionamiento elecciones catalanas.

Desde lejos las voces del independentismo catalán se han hecho sentir en todo el territorio.  Lo que tenía cierto sentido en un mundo en el que el Estado-Nación era el único que tenía peso político y de decisión, dejando a las naciones sin estado en un segundo plano.  Esto, sin embargo, en la segunda década del siglo XXI, ya no tiene mucho sentido.  Las estructuras supraestatales son las que toman las decisiones importantes y es el mercado (el poder económico) lo que gobierna el mundo y las naciones, y éste, no sabe de fronteras.  Por lo tanto, hay que centrarse en estas estructuras superiores para promover los cambios necesarios para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Fue a raíz de la resolución del Tribunal Constitucional al recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP de la reforma del Estatuto que, buena parte de la sociedad catalana alzó la voz en una manifestación en Barcelona el 10 de julio del 2010, a la que asistieron más de un millón de personas, pidiendo la independencia de las estructuras políticas del Estado Español.  Este grito fue recogido por los partidos políticos pro-independencia y se inició el Proceso. Pero las pugnas para liderarlo y los constantes desacuerdos han llevado a una importante fragmentación de la política independentista. Si no son capaces de ponerse de acuerdo en esto, ¿como pueden gobernar un país independiente?

La señora Chacón de PDECat, el pasado día 2 de enero, respecto a la propuesta del señor Aragonés de ERC de formar un pacto de gobierno, decía: «Lo único que nos une con algunos, es que somos independentistas, y con todos que defendemos el derecho a decidir, pero hay diferencias insalvables en cuanto a modelos de país».  No estoy tan segura, creo que se parecen más de lo que creen y este es el problema. Lo que han demostrado los últimos años, es una misma tendencia a la austeridad económica, que recae siempre en las mismas clases sociales, y una deriva a la privatización y externalización a empresas privadas de todos los servicios públicos.  El problema lo tienen en que ¡todos se quieren poner la medalla como líderes del Proceso!

Y en todo esto aparece una pandemia mundial, cuya gestión saca a la luz las miserias de los sistemas públicos, tan castigados por los múltiples recortes realizados durante la crisis económica.

En este ambiente de crispación llega la convocatoria de unas elecciones a la Generalitat.  En un momento epidemiológico absolutamente desaconsejado, en plena bajada de la tercera ola (recordemos que en Cataluña la segunda se vivió en verano) que ya iniciaba una nueva remontada hacia la cuarta que se ha visto agravada por las Navidades.

Y con esta situación entra un nuevo jugador en la partida, la Junta Electoral Central (JEC).  Sí, la JEC porque, a pesar de la lucha por la independencia, resulta que los partidos políticos catalanes han sido incapaces de aprobar una ley electoral propia, siendo la única Comunidad Autónoma del Estado que no la tiene. Dejo al lector la calificación de esta paradoja.  Pues, la JEC, en una interpretación estricta de la Ley Electoral, decide que más de 10 partidos sin representación parlamentaria tienen que recoger avales de forma física, presencialmente, para poder presentar sus candidaturas.  Esto representa miles de personas firmando en la calle dando el apoyo a los diferentes partidos.  ¿Qué grado de responsabilidad no tendrá esta acción en el aumento tan espectacular en el número de contagios después de las fiestas navideñas?

La entrada en escena del PSC ha sido digna de mención.  Primero realizando un acto de campaña con la presentación del señor Illa como presidenciable en periodo no electoral y después, oponiéndose al aplazamiento de las elecciones.  Así, Miquel Iceta criticaba la decisión de suspensión de las elecciones, el pasado día 15 de enero en rueda de prensa, dudando que la decisión se tomara por criterios epidemiológicos.  ¿Y por qué cree usted que se aplazan?  ¿Será que son ustedes los que tienen motivos ocultos?  Quizás es que presentar al Ministro de Sanidad como candidato a la presidencia en plena pandemia mundial no es el más adecuado. Puede ser que como ya han enseñado las cartas, ¿no quieren perder la ventaja que esta jugada les podía dar?

Todo ello produce una fragmentación de la sociedad como nunca se había dado en el reciente periodo democrático, que se refleja en un aumento de las candidaturas presentadas, no por la llegada de nuevos partidos, lo que celebramos y es signo de salud para  la democracia, sino por la escisión constante de partidos tradicionales que, a pesar de ser legítima, refleja la fragmentación de la que hablamos.  Así, tenemos 22 candidaturas en la demarcación de Tarragona, 19 candidaturas en Lleida, 21 en Barcelona y 21, también, en la circunscripción de Girona.

Y ya el último capítulo, hasta el momento, de este culebrón, lo han protagonizado tres partidos extraparlamentarios y un particular.  La Liga Democrática, Izquierda en Positivo, Impulso Ciudadano y la diputada Bea Silva presentaron diferentes recursos contra el aplazamiento de las elecciones.  Con diferentes argumentaciones, todos ellos alegan a la situación de inoperancia política, ya que, en Cataluña, no tenemos Presidente y el Gobierno en funciones, como comentábamos, se encuentra fragmentado.  A raíz de estos recursos el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió cautelarmente el decreto que aplacar las elecciones el 30 de mayo.  Se ha dado hasta el día 8 de febrero para decidir si la suspensión la hace firme, aunque ha trasladado el peso de la decisión al señor Illa, ya que suspenderían la votación si hay un aumento de las restricciones de movilidad debido a la pandemia.  Por lo tanto, sigue el calendario previsto para celebrar las elecciones catalanas el 14 de febrero.

Sólo una mención breve a la situación de incertidumbre que se ha creado.  La señora Barrio de la Liga Democrática, en una entrevista para El Mundo, dijo: «Nuestra principal obligación es garantizar la democracia en este momento desde fuera de las instituciones» para justificar su recurso.  Aunque no podemos no estar de acuerdo con la democracia, nos estamos olvidando del contexto de alerta sanitaria que vivimos.  Y yo me pregunto, ¿la necesidad de celebrar unas elecciones está por encima de la vida de la ciudadanía? ¿Es más democrático mantener el proceso electoral o garantizar el derecho a voto sin arriesgar la salud?  ¿Qué implicaciones para la evolución de la pandemia tendrá la campaña electoral?  ¿La población podrá ir a votar libremente con todas las garantías de que no se coarte su libertad de voto y su derecho a la salud?  ¿Cuántas vidas arriesgamos manteniendo las elecciones el 14F?

La población demanda cambios, existe una desafección hacia la clase política por la corrupción, por los partidismos, por los engaños y promesas incumplidas.  El objetivo de la Independencia ha descuidado el día a día de la población, sus necesidades y la ciudadanía sufre las consecuencias. Nos hacen falta nuevas formas de hacer política, transparentes, humildes, con capacidad de diálogo y negociación reales, que pongan el foco en las personas y no en los mercados, con espíritu de servicio público.  Así, Por un Mundo Más Justo llega a estas elecciones para equilibrar la balanza de la política catalana.  Confiamos en que impere el sentido común y finalmente las elecciones se pospongan, y que Cataluña pueda recuperar el diálogo, la compresión y la cordura perdidos.

Lourdes Franco, candidata a Presidenta de la Generalitat por el partido Por Un Mundo Más Justo.

 

[1] https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/11782/estatut/rebuig/sentencia/crida/resposta/unanime

[2] https://ca.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3_%C2%ABSom_una_naci%C3%B3._Nosaltres_decidim%C2%BB

[3] https://www.lavanguardia.com/politica/20210102/6161893/pdecat-rechaza-pacto-gobierno-cataluna-erc-cup-diferencias-insalvables.html

[4] https://www.eltemps.cat/article/12510/govern-i-partits-consensuen-lajornament-electoral-amb-loposicio-del-psc

[5] https://www.elnacional.cat/ca/politica/candidatures-demarcacions-eleccions-14-f_573123_102.html

[6] https://www.elperiodico.com/es/politica/20210118/recurso-aplazamiento-elecciones-catalunya-11461760

[7] https://www.vozpopuli.com/espana/salvador-illa-elecciones-cataluna-justicia_0_1430857921.html

[8] https://www.elmundo.es/cataluna/2021/01/19/6005e75bfc6c83da428b4610.html